Kompletna dekongestivna terapija (KDT)

KOMPLETNA DEKONGESTIVNA TERAPIJA(KDT) – sastoji se iz:

  • Manuelne limfne drenaže i nege kože
  • Kompresivnog bandažiranja
  • Specijalnih vežbi za limfedem
  • Edukacije pacijenta

PRIMENJUJE SE U LEČENJU LIMFEDEMA

Limfedem je otok dela tela, najčešće nogu ili ruku, uzrokovan preteranim zadržavanjem limfe. Iako je to hronično i progresivno stanje, može se uspešno uticati limfnom drenažom.

Limfedem može biti:

  • Primarni limfedem - javlja se bez jasnih uzroka. Pojavljuje se na rodjenju ili kasnije u životu posle 35.god.
  • Sekundarni limfedem – javlja se usled povrede,ožiljaka ili infekcije limfnog sistema, nakon hirurških zahvataili posle zračenja carcinoma dojke, jajnika bubrega, prostate).

PRIMARNI LIMFEDEM

primarni limfedem pre i posle

Pre terapije i posle terapije

SEKUNDARNI LIMFEDEM (NAKON OPERACIJE Ca MATERICE)

sekundarni limfedem pre i posle

Pre terapije i posle terapije

SEKUNDARNI LIMFEDEM NOGU

Pre terapije i posle terapije

Pre terapije i posle terapije

POSLE OPERACIJE Ca DOJKE

kompletna dekongestivna terapija posle operacije ca dojke

Pre terapije i posle terapije

BANDAŽIRANJE RUKE

kdt-bandaziranje-ruke

Limfedem (slike)