IMG_20140322_130424

Obuka za zanimanje MASER

  • Relaks masaža
  • Terapijska
  • Anticelulit masaža
  • Refleksoterapija stopala

Program obuke obuhvata ovladavanje postupcima savremenih maserskih procedura i njihovu primenu. Baziran je na osnovnim teorijskim i praktičnim znanjima. U toku obuke polaznici se upoznaju sa osnovama anatomije i fiziologije, dejstvom masaže na ljudski organizam, indikacijama i kontraindikacijama. Usvajaju se različite tehnike već pomenutih masaža.

Obuka traje 2 meseca sa ukupnim fondom od 30 časova.

Sertifikacija – dobijanje diploma

U saradnji sa Edukativa centrom polaznici dobijaju njihove sertifikate.

Nakon realizovanog nastavnog plana i završene obuke polaznici polažu završne ispite. Polaznicima koji su položili završni ispit izdaju se uverenja i sertifikati za obavljanje delatnosti za koje su se obučavali, a koje uz opšte i posebne uslove po Zakonu o privatnim preduzetnicima mogu obavljati samostalno i na način predviđen posebnim zakonom.

IMG_20140322_130424

034