IMG_20140615_101505

Kurs limfne drenaže

LIDERNA centar organizuje kurs limfne drenaže.

Obuka obuhvata 30 časova.

SERTIFIKACIJA – dobijanje diploma

Nakon realizovanog nastavnog plana i završene obuke polaznici polažu završne ispite. Polaznicima koji su položili završni ispit izdaju se uverenja i sertifikati za obavljanje delatnosti za koje su se obučavali, a koje uz opšte i posebne uslove po Zakonu o privatnim preduzetnicima mogu obavljati samostalno i na način predviđen posebnim zakonom za pojedine delatnosti utvrđene Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja.

Slike sa obuke limfne drenaže

Sertifikati

024